Kurs C: Forsknings- och utvärderingsmetoder i psykoterapi, 2 poäng

Mål

Kursens mål är att förmedla fördjupade kunskaper om:

Innehåll

Kursen är uppdelad i följande moment:

Undervisning

Undervisning ges i form av seminarier, föreläsningar och gruppövningar.

Examination

Kursinnehållet examineras via ett skriftliga prov samt genom redovisning av rapporter.

Kurslitteratur

Se aktuell grundläggande psykoterapiutbildning.