Kurs A: Psykiatrisk diagnostik och psykopatologi, 8 poäng

Mål

Kursens mål är att ge kunskaper om psykiatrisk diagnostik utifrån olika referensramar (t.ex. DSM- och ICD- systemet) samt psykiatrisk kunskap om psykopatologin vid olika syndrom. Denna kunskap relateras till KBT-teoretiska syndromspecifika modeller.

Innehåll

Kursen är uppdelad i följande moment:

Undervisning

Föreläsningar, kliniska demonstrationer av olika diagnostiska hjälpmedel och gruppövningar med inslag av praktisk färdighetsträning.

Examination

Examination sker i form av muntliga och skriftliga kunskapsprov och praktiska färdighetsprov i anslutning till respektive moment.

Kurslitteratur

Se aktuell grundläggande psykoterapiutbildning.