Vad är tvångssyndrom (OCD)?

Tvångssyndrom, eller OCD (obsessive compulsive disorder) delas in i två kategorier; tvångstankar och tvångshandlingar. De allra flesta som lider av tvångssyndrom har både tvångstankar och tvångshandlingar.

Tvångstankar är återkommande tankar, bilder eller fantasier som upplevs som inkräktande och meningslösa. De orsakar ångest och/eller obehag. Tvångstankar kan till exempel vara; tänk om det börjar brinna, tänk om jag blir jättesjuk eller tänk om jag plötsligt börjar svära okontrollerat.

Tvångshandlingarna är beteenden som utförs för att förhindra obehag eller en fruktad händelse. Det kan handla om beteenden eller ritualer som handtvätt eller upprepade kontroller av kranar, lampor eller spisen. Till exempel kanske den drabbade sparar sina sopor då man fruktar att kasta något värdefullt.

Ofta uppstår tvångshandlingen ur en skrämmande tvångstanke. I de flesta fall vet den drabbade att de tankar och handlingar man utför är ologiska, men han/hon kan ändå inte låta bli. Människor som lider av OCD berättar oftast inte om sina svårigheter, det kan kännas pinsamt.

Tvångssyndrom (OCD) innebär ett liv med starkt försämrad livskvalitet. Syftet med livet blir att hålla ångesten borta, detta med hjälp av diverse tankar och handlingar. Detta kan till slut leda till att livet till största del består av utförande av tvångsritualer. Ofta tar den drabbades familj del i ritualerna. Påfrestningarna för hela familjen blir stora.

Varför får man tvångssyndrom?

Det finns flera förklaringar och teorier om varför tvångssyndrom uppkommer. Den vanligaste är att tvångshandlingar och ritualer kan ha haft ett överlevnadsvärde i tidigare kulturer.

Individer med tvångsmässigt kontrollbeteende, eller individer som tvångsmässigt höll sig rena kan ha haft större chans att överleva. Tvång att spara kan ha räddat liv. Liknande resonemang förs v g flera andra ångeststörningar.

När tvånget väl är etablerat fortsätter det på grund av den ångestlindring individen upplever när han/hon utför tvångshandlingen.

Behandling

KBT-behandling för OCD innebär inledningsvis en analys av vilka situationer (eller relationer) som utlöser symtomen.

Det vanliga tillvägagångssättet vad gäller behandling kallas exponering med responsprevention. Det innebär i stora drag att den drabbade steg för steg utsätter sig för det som känns skrämmande, enligt en i förväg uppgjord plan. Man arbetar med uppgifter som är lagom svåra och patienten tränas i att stå emot sin önskan att utföra tvångshandlingen.

Det finns också vissa antidepressiva läkemedel som har visat sig vara effektiva mot tvångssyndrom.