Social fobi

Den som lider av social fobi har extrem rädsla för uppmärksamhet, för att bli granskad och bedömd.

Den sociala fobin kan vara generaliserad, då rädslan finns i de flesta sociala situationer eller specifik, vilket innebär att rädslan bara uppkommer i en eller ett fåtal situationer.

Vanliga situationer kan vara att tala inför andra, prata med auktoritetspersoner, äta tillsammans med andra människor och kontakter med motsatta könet. Det är vanligt att man är rädd för att rodna, stamma eller darra.

När man utsätter sig eller förväntar sig att utsätta sig för de fruktade situationerna är det vanligt med fysiologiska symptom som hjärtklappning, darrningar, svettningar och yrsel. För att slippa dessa obehagliga symtom undviker man de skrämmande situationerna. Detta kan i en del fall leda till isolering.