Hjälp för anhöriga

Vilken hjälp finns för den drabbades familj? Vad behöver de? När en person i familjen har svårigheter påverkas ofta hela familjen. Familjemedlemmar kan bli mycket oroliga och frustrerade i sina försök att hjälpa den drabbade.

Ofta är det av stort värde om familjemedlemmarna följer med till KBT-psykologen vid några tillfällen. Detta för att få information om den drabbades problematik och hur de själva kan understödja behandlingen. Ett annat syfte kan vara att få råd kring hur de ska hantera sina egna känslor (frustration, ilska, oro, ångest, etc.) kring den drabbades problematik.

Observera att en person över 18 år själv måste anmäla att han eller hon söker hjälp hos oss!