Handledning och rådgivning

Vi erbjuder:

KBT-Centrum erbjuder psykoterapihandledning för studerande vid Steg-I och Steg-II utbildningar vid universitet, högskola och privat utbildning. Handledning kan ges individuellt eller i grupp.

Vi erbjuder också processhandledning av personal i sin yrkesutövning, såsom psykoterapeuter och behandlingspersonal inom psykiatri, somatisk vård, skolor och offentliga förvaltningar.

Arbetsledare och personalansvariga i privata företag kan konsultera oss i frågor om psykosocial arbetsmiljö, t ex konflikthantering och samarbetssvårigheter.

Våra medarbetare:

Våra medarbetare har handledarkompetens i kognitiv beteendeterapi och lång erfarenhet av process- och utbildningshandledning.

Våra mål:

Syfte och målsättning med handledning varierar och anpassas efter uppdraget.

Målet för psykoterapihandledning är att kandidaterna ska utveckla sina färdigheter för att självständigt kunna genomföra behandling med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning.

Varje processhandledningsuppdrag påbörjas med en noggrann analys av vad handledningen ska innehålla och resultera i.

För att säkerställa en god kvalitet är det en självklarhet med kontinuerligt utvärdering av arbetet.

Handledning kan bidra till: