KBT-Centrum i Uppsala

KBT-Centrums terapeuter har inte längre gemensam mottagning utan bedriver mottagning på flera platser i centrala Uppsala. Det går bra att kontakta var och en av oss under ”kontakt”.

Vi är legitimerade psykologer och psykoterapeuter som arbetar med kognitiv beteendeterapi. Att vara legitimerad av socialstyrelsen innebär bland annat att den som blir behandlad kan vara säker på att terapeuten har en adekvat utbildning för att ge psykoterapi. Kognitiv beteendeterapi är en s.k. evidensbaserad metod vilket innebär att den har ett omfattande forskningsstöd vid en lång rad besvär som vi människor kan lida av.

Behandlingstiderna är vanligtvis relativt korta och fokus för behandlingen ligger i huvudsak på hur individens problem stör den nuvarande livssituationen. Man blickar mer framåt än bakåt för att hitta lösningar och kunna gå vidare med sitt liv på ett mer funktionellt sätt.

Vi behandlar olika typer av ångest och oro, depressioner, stressrelaterade besvär, fobier, relationsproblem samt en hel del annat. Vi tar även på oss uppdrag såsom utredningar och bedömningar av enskilda, grupper och organisationer. Vidare så sysslar vi med handledning, utbildning och utvärdering.

Ofta har vi en kö till behandling, man placeras i väntelista och så ringer vi upp så snart en terapeut har möjlighet att påbörja terapi. Observera att personer över 18 år själva måste ta kontakt med oss! Behandlingen inleds med ett eller flera bedömningssamtal, beroende på problematik.